info@in-water.dk

+45 12 23 34 45

Om

IN-Water ApS er en uafhængig konsulentorganisation baseret i Danmark. Vi blev grundlagt i 2017 med missionen om at støtte vores kunder i en overgang mod integrerede vandkredsløb og ressourcegenvindingssystemer – i industrier, i byer og i det samlede vandmiljø.

Grundlæggerne af IN-Water har begge mere end 20 års erfaring inden for områder som vandteknologiinnovation, spildevandsbehandling og genanvendelse, minimering og genbrug af vandforbrug samt ressourcegenvinding fra affaldsstrømme. Vores samlede erfaring dækker projekter globalt inden for forskellige sektorer som fremstillingsindustrier, offentlige og private vandforsyninger, teknologileverandører og skibsfartsindustrien.

Vi samler nu denne erfaring og bygger vores tilbud på 3 søjler:
✔ IN-novation
✔ IN-tegration
✔ IN-dustrialisering

► IN-novation:
Vi udnytter vores nyeste viden om vandsystemer og teknologier til udvikling af nye innovative løsninger – eller øger markedsandelen ved at anvende eksisterende teknologier i nye applikationer.

► IN-tegration:
Vi udvikler integrerede løsninger, hvor nye teknologier integreres i den eksisterende infrastruktur – i stedet for at bygge ny infrastruktur.

► IN-dustrialisering:
Vi bruger vores omfattende erfaring fra fremstillingsindustrier til at udvikle nye industrialiserede vandløsninger til optimal ressourcegenvinding fra vandstrømme. Ved at bruge vores industrielle procesintegrations- og optimeringstilgang vil vi se på hver anlæg med et integreret fokus på vand-, masse- og energistrømme – og matche dette med vores viden om nye fremvoksende teknologier til optimal vand-, energi- og ressourcegenvinding.